Oznámení o ochranně osobních dat

GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analyzování webu firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané "cookies", textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač a které umožňují analýzu Vašeho užívání této webové stránky. Informace o používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a jsou tam ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce je ovšem Vaše IP adresa předem společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie, nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení užívání webové stránky, pro vyhotovení zpráv o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google Analytics není Vaším prohlížečem předaná IP adresa spojena s ostatními údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušnou úpravou softwaru prohlížeče; zdůrazňujeme však, že v tomto případě nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Můžete navíc zabránit shromažďování dat společností Google, vygenerovaných souborem cookies a souvisejících s užíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracováním těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz zní https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.