VYJÁDŘENÍ MISE FIRMY

 

BÝT NA TRHU PŘEDNÍM DODAVATELEM NA MÍRU VYROBENÝCH
A VYSOCE PŘESNÝCH ŘEŠENÍ KULIČKOVÝCH LOŽISEK.


KDO JSME, CO DĚLÁME a JAK TO DĚLÁME.

  • GRW je celosvětově působící, středně velkou firmou se zaměřením na každoroční narůst zisku.
  • Naší vizí je inovativní vytváření technicky dokonalých výrobků k trvalému užitku, z něhož profituje člověk i životní prostředí!
  • Nepřetržitě usilujeme o vybudování vedoucí pozice prostřednictvím našich výrobků a individuálních návrhů řešení a to v rámci existujících i nově objevovaných tržních segmentů, které vycházejí z našeho suverénního know-how a vynikající operativní schopnosti.
  • Více než 70 let se soustředíme na výrobu vysoce přesných kuličkových ložisek, která našim zákazníkům poskytují trvalý užitek.
  • Sami sebe spatřujeme v roli výkonného a spolehlivého partnera pro naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a podílníky.
  • Naše výrobky jsou výsledkem naší snahy o přesnost a dokonalost v rámci našich podnikových kompetencí. Vždy s cílem vyrobit dokonalý výrobek.
  • Firemní kultura, která je aktivně uplatňována v každodenní praxi, stejně jako další vzdělávání a podpora všech zaměstnanců ve firmě jsou zárukou motivovaného a vysoce kvalitního týmu. Jedině tak se mohou kvalifikovaní odborníci a vedoucí pracovníci úspěšně vypořádat s komplexními úkoly, rychlým technickým pokrokem, a neustále se měnícími požadavky trhu a prosadit se.